Historia

        Szkoła - jako instytucja stanowi nie tylko źródło wiedzy, ale kształtuje charaktery, wychowuje, organizuje czas wolny oraz przygotowuje uczniów do podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Odwołując się do źródeł historycznych traktujących o przeszłości naszej miejscowości dowiadujemy się, że już w XVI wieku istniała w Drawnie instytucja szkolna. W 1725 roku w szkole pracował jeden nauczyciel. Niewielu mieszkańców wie, że w 1850 roku Drawno liczyło aż 7 szkół, w tym: 5 elementarnych, 1 prywatną z nauką języków obcych i muzyką oraz 1 żydowską. Rozwój szkolnictwa został zahamowany w wyniku wojen, które nie oszczędziły i naszej ziemi. Tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej rozpoczyna się nowy rozdział, który dotyczy istnienia Szkoły Podstawowej w Drawnie.

        II wojna światowa przyniosła zniszczenia, a opuszczone miasto zaczęło się zaludniać przybyszami z Polski Centralnej i przesiedleńcami ze Wschodu. Osiedleńcom zależało na tym, aby jak najwcześniej młodzież rozpoczęła naukę w szkole. W Drawnie pozostał z czasów przedwojennych budynek szkolny, w którym miejscowa ludność pracowała z wielkim zapałem sprzątając i ustawiając sprzęty.

        3 września 1945 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. Pierwszym kierownikiem został Alojzy Pluta, a wraz z nim 110  uczniów w sześciu klasach uczyli: Maria Mordwiłko i Jan Tomczyk.

        Początkowo użytkowanych było jedynie 6 izb, gdyż w pozostałych mieściły się organizacje młodzieżowe i Przedszkole Państwowe. Z każdym rokiem przybywało jednak klas, nauczycieli i uczniów.  W 1952r. uczyło 6 nauczycieli, którzy pracowali z 258 uczniami. Ówczesnym kierownikiem był Władysław Czajkowski.

        Ważnym dla szkoły był rok 1965, kiedy to w wyniku konkursu wybrano patrona. Został nim Stefan Żeromski. Tego samego roku ufundowano także sztandar dla Szczepu Harcerskiego im. Janka Krasickiego.

        Nadanie imienia szkole upamiętnia też tablica, która została przeniesiona ze starego budynku szkolnego do nowego i uroczyście odsłonięta we wrześniu 2002 roku, w obecności władz miasta i byłego dyrektora szkoły.

        Wiosną 1966 roku został oddany do użytku nowy budynek szkolny. W 1973 r. powstała Zbiorcza Szkoła Gminna, a jej dyrektorem został. inż. Edward Kulesza.

        W 1984 roku, przy Urzędzie Miasta i Gminy w Drawnie, powołano na stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania inż. Edwarda Kuleszę. Zbiorcza Szkoła Gminna powróciła do pierwotnej nazwy- Szkoła Podstawowa, a jej dyrektorem został mgr Czesław Paszkiewicz, który pełnił tę funkcję do 2008 roku. Obecnie dyrektorem Szkoły Podstawowej w Drawnie jest mgr Jolanta Fatalska.

        W 1990 roku, dzięki staraniom dyrektora szkoły, Społecznego Komitetu Pomocy Szkole oraz Inspektora Oświaty został oddany do użytku w nowej szkole łącznik z pięcioma klasami. W następnym roku, czyli 1991, uroczyście otwarto halę sportową.

        W 1999 roku wkracza w  życie reforma oświaty: pierwsi absolwenci klas szóstych rozpoczną naukę w Gimnazjum w Drawnie. Szkoła Podstawowa mieści się w nowym budynku szkolnym przy ulicy Szkolnej 25.

        W październiku 2006 roku szkoła obchodziła uroczyście nadanie sztandaru, którego fundatorami byli nauczyciele i rodzice uczniów tej szkoły oraz jubileusz 60-lecia swego istnienia.

        Obecnie do szkoły uczęszcza 300 uczniów (z Drawna, Święciechowa, Barnimia, Brzezin, Dominikowa, Niemieńska, Chomętowa, Konotopia, Kiełpina, Zatomia, Jaźwin, Sieniawy oraz kilku Kolonii), którzy zgłębiają tajniki wiedzy pod kierunkiem 29 nauczycieli. Nauka odbywa się w szesnastu oddziałach.

         Szkoła posiada 14 izb lekcyjnych, pracownię komputerową, bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacyjnym, salę audiowizualną, świetlicę oraz bazę sportową, na którą składają się dwie sale gimnastyczne wraz z zapleczem, salę zabaw, boisko wielofunkcyjne. Szkoła położona jest nad brzegiem Jeziora Grażyna i posiada w swojej dyspozycji przystań żeglarską z pomostami i hangarem. Przy szkole działa klub żeglarski dysponujący łodziami klasy ,,Optymist”, klasy ,,Cadet”, motorówką i kajakami.