Biblioteka


Regulamin Biblioteki Szkolnej  

Szkoły Podstawowej w Drawnie

im. Stefana Żeromskiego

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

1.  Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy  szkoły.
2.  Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
3.  Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4.  Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
5.  Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni.  W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
6.  Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
7.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
8.  Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
9.  Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
10.  Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

       1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19.

       2. Pracownicy biblioteki przed rozpoczęciem pracy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

       3. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co godzinę.

       4. W okresie epidemii ani uczniowie, ani pracownicy nie mogą sami wchodzić między regały i wyszukiwać książek i innych materiałów. Stosowne zapotrzebowanie składają u pracownika biblioteki, który wyszukuje książkę, materiał i przekazuje je uczniowi, nauczycielowi.

       5. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, tym samym pracownicy biblioteki odkładają je w wyznaczone miejsce, a po 48 godzinach odkładają książki na półki.

       6. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie chodzili między regałami ani nie korzystali z książek, materiałów, które odbywają kwarantannę.

       7. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się i oczekiwali w kolejce do wypożyczenia książek z zachowaniem dystansu między osobami.

       8. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

       9. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby spoza szkoły.

 

 

  


WITAJCIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

           W szkole funkcjonuje biblioteka, która jest ośrodkiem kultury oraz informacji. Naszymi czytelnikami są uczniowie, pracownicy i rodzice Biblioteka składa się  z wypożyczalni i czytelni.
    

Każdy wolny człowiek ma wybór : czytać albo nie czytać. Jeśli wybierze czytanie, to daje sobie szansę na pełen rozwój. A kiedy czyta dziecku, otwiera te możliwości również przed nim i z takim kapitałem wchodzi ono w życie.

 W naszej bibliotece można :

 • wypożyczyć potrzebną lekturę szkolną lub inną książkę,
 • wypożyczyć lub przeczytać na miejscu czasopisma, w tym czasopisma edukacyjne Victor,  Cogito  i Wydra
 • wyszukać informacje potrzebne do odrobienia zadania domowego,
 • odpocząć od szkolnego zgiełku

    Czytanie jest szczepionką przeciwko złym wpływom i złym decyzjom, ponieważ:

 • uczy myślenia – logicznego i krytycznego,
 • rozwija zdolność odróżniania dobra od zła,
 • buduje poczucie własnej wartości oraz odporność na presję i mody,
 • podsuwa przykłady i daje narzędzia do rozwiązywania problemów inaczej niż przemocą,
 • uodparnia na złe wpływy otoczenia i mediów, dając dziecku inną perspektywę i alternatywne zainteresowania.

Czytanie to najłatwiejsza, najtańsza i najprzyjemniejsza dla obu stron forma mądrego bycia razem!

Biblioteka  czynna jest od 740 do 1250

 

                                       ZAPRASZAMY