Biblioteka

WITAJCIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

           W szkole funkcjonuje biblioteka, która jest ośrodkiem kultury oraz informacji. Naszymi czytelnikami są uczniowie, pracownicy i rodzice Biblioteka składa się  z wypożyczalni i czytelni.
    

Każdy wolny człowiek ma wybór : czytać albo nie czytać. Jeśli wybierze czytanie, to daje sobie szansę na pełen rozwój. A kiedy czyta dziecku, otwiera te możliwości również przed nim i z takim kapitałem wchodzi ono w życie.

 W naszej bibliotece można :

  • wypożyczyć potrzebną lekturę szkolną lub inną książkę,
  • wypożyczyć lub przeczytać na miejscu czasopisma, w tym czasopisma edukacyjne Victor,  Cogito  i Wydra
  • wyszukać informacje potrzebne do odrobienia zadania domowego,
  • odpocząć od szkolnego zgiełku

    Czytanie jest szczepionką przeciwko złym wpływom i złym decyzjom, ponieważ:

  • uczy myślenia – logicznego i krytycznego,
  • rozwija zdolność odróżniania dobra od zła,
  • buduje poczucie własnej wartości oraz odporność na presję i mody,
  • podsuwa przykłady i daje narzędzia do rozwiązywania problemów inaczej niż przemocą,
  • uodparnia na złe wpływy otoczenia i mediów, dając dziecku inną perspektywę i alternatywne zainteresowania.

Czytanie to najłatwiejsza, najtańsza i najprzyjemniejsza dla obu stron forma mądrego bycia razem!

Biblioteka  czynna jest od 740 do 1250

 

                                       ZAPRASZAMY