Świetlica

Świetlica szkolna

 

 

Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się funkcje rodziny i szkoły. Jest podstawowym ogniskiem działalności opiekuńczo - wychowawczej na terenie szkoły.  Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
         Placówka ta realizuje  nie tylko cele opiekuńcze, ale i dydaktyczno - wychowawcze.
         Dotyczą one głównie:
 

    Rozwoju zainteresowań, uzdolnień i talentów

    Kształtowania postaw społeczno - moralnych

    Organizowania życia kulturalnego

    Działalności opiekuńczej na rzecz dziecka

 

 

       W naszej szkole świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do 15.45. Na świetlicy przebywają dzieci dojeżdżające, które po zakończonych zajęciach pod kierunkiem wychowawców wykonują zadania domowe. W świetlicy uczniowie naszej szkoły mają także możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez wychowawców.