SZKOŁA DLA RODZICÓW

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

L. p

Tematyka spotkań

Osoba prowadząca

Termin realizacji

1.

 Dziecko w sytuacji startu szkolnego – kl. I

Magdalena Janicka - pedagog

 sierpień

2.

Czwarta klasa – kolejny trudny próg – kl. IV

 

Magdalena Janicka - pedagog

wrzesień

3.

Spotkanie dotyczące realizacji programu „Unplugged” – kl. VI i VII

Katarzyna Pater

Magdalena Janicka

październik

4.

Rodzicem być – kl. II i III

Katarzyna Pierzgalska - psycholog

listopad

5.

Zapobiegamy uzależnieniom

trener CDP

listopad/grudzień

6.

Wybór ścieżki edukacyjnej

kl. VIII – III G

Katarzyna Pater – doradca zawodowy

styczeń

7.

Cyberprzemoc i inne zagrożenia w sieci – kl. V - VI

 

Monika Garbiak – asystent ds. nieletnich

luty

8.

Przezwyciężanie barier komunikacyjnych – kl. VIII

Katarzyna Pierzgalska

marzec

9.

Trud okresu dojrzewania – kl. VII

Magdalena Matuszczak

maj