Podsumowanie wyników ankiety dla rodziców

W trakcie wrześniowego spotkania dla rodziców  w naszej szkole przeprowadzone zostały ankiety. Celem ich było zbadanie Państwa opinii w kwestii zagadnień, które zostaną poruszone na spotkaniach z pedagogami i psychologami  z naszej szkoły, z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz ternerem z Centrum Działań Profilaktycznych. W badaniu wzięło udział 140 rodziców naszej szkoły. Najbardziej interesujące tematy spotkań to:

  • Motywowanie dzieci do odrabiania zadań domowych i  do nauki  - 95 osoby – 67%
  • „Nie taki straszny nastolatek, jak go malują” – 53 osoby – 37%
  • Internet – zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi”  – 53 osoby – 37%
  • „Potrzeby emocjonalne dzieci i młodzieży” – 50 osób – 35%
  • Kij czy marchewka – czyli jak mądrze wychowywać dziecko - 48 osób - 34%
  • Rodzice przeciwko przemocy – 41 osób – 29%
  • Warsztaty dla dobrych rodziców - 36 osób – 25%
  • „Dopalacze – nie daj się zaskoczyć” – 35 osób – 25%
  • Wyloguj się do życia – 35 osób – 25%