Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin Biblioteki Szkolnej  

Szkoły Podstawowej w Drawnie

im. Stefana Żeromskiego

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

1.  Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy  szkoły.
2.  Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
3.  Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4.  Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
5.  Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni.                                W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
6.  Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
7.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
8.  Wszystkie wypożyczone materiały ( książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
9.  Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
10.  Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.