Kadra

Halina Sońta

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Technika, informatyka