Kadra

Małgorzata Szymańska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Edukacja wczesnoszkolna, Plastyka