Aktualności

23 czerwca 2016 20:51 | Aktualności

Jubileusz 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie

 

Dobiegający końca bieżący rok szkolny w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Drawnie  jest siedemdziesiątym z kolei. Uroczystość kończąca obchody jubileuszu powstania szkoły odbyła się 20 czerwca 2016 roku. Zgromadziła wielu znakomitych gości, wśród których nie zabrakło Pana Andrzeja Chmielewskiego- burmistrza gminy, Pana Czesława Paszkiewicza- przewodniczącego Rady Miejskiej oraz księdza dziekana Dariusza Doburzyńskiego. W sali kina Wedel przy Drawieńskim Ośrodku Kultury zgromadzili się również kierownicy jednostek organizacyjnych, prezesi stowarzyszeń, liczni rodzice, przyjaciele szkoły, dawni i aktualni jej pracownicy.

Motywem przewodnim jubileuszu  było kreowanie ambicji naukowych dzieci i młodzieży - młodego pokolenia Drawna. Uświadomienie im prawdy, że pracownik nauki może pochodzić także z małego środowiska – np. z Drawna.

Podczas uroczystości zaprezentowane zostały uczniom klas VI szkoły podstawowej oraz trzecim klasom Gimnazjum Publicznego w Drawnie sylwetki osób, które w Drawnie mieszkały, skończyły szkołę podstawową, zdobyły wysokie tytuły naukowe, są znane, publikują swoje osiągnięcia. Jednym słowem są dumą naszej małej ojczyzny.

Honorowymi gośćmi byli:

  1. Pani doktor Joanna Woźnicka, Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości oraz Rzecznik Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie
  2. Pan doktora Paweł Bilski, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego
  3. Pan doktor Robert Czerniawski, kierownik Pracowni Ekohydrologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Zoologii Ogólnej Wydziału Biologii tegoż Uniwersytetu
  4. Pan doktor Jarosław Łojko, wieloletni Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie
  5. Pan profesor Jan Oszmiański, kierownik   Katedry  Technologii  Owoców , Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  6. Pan doktor Artur Staszczyk, adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
  7. Pan doktor Grzegorz Ślaski, kierownik Zakładu Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

„Doktorzy rodem z Drawna” uczynili wiele dla dobra ogólnego , a przy okazji dla  gminy Drawno. Ich działalność niejednokrotnie przyczyniła się do jej promocji. Skromnym wyrazem wdzięczności było nadanie Tytułu Honorowego Absolwenta i Absolwentki Szkoły Podstawowej w Drawnie. Pamiątkowe statuetki wręczyli Pan Burmistrz Andrzej Chmielewski oraz Pan Edward Kulesza, który był pomysłodawcą spotkania w opisanej formie.

Jubileusz Szkoły był świetną okazją do wyróżnienia  Pani Mirosławy Lewandowskiej „Drawieńskimi żurawiami” za jej zaangażowanie w szeroką i różnorodną działalność pozadydaktyczną.

Ważnym elementem uroczystości było zapoznanie z działalnością Szkoły Podstawowej w Drawnie zmierzającą do zdobycia tytułu Szkoły Uczącej Się w ramach programu wspierającego zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Jubileusz szkoły nie mógł obejść się bez wspomnień. Przedstawiono prezentację z życia szkoły od początku jej istnienia. Przygotowano wystawę fotograficzną. Opracowano  kolejny biuletyn zawierający historię Szkoły Podstawowej w programie SUS, sylwetki „Doktorów Rodem z Drawna” oraz wspomnienia o nauczycielach, którzy odeszli.

W godzinach popołudniowych odbyła się msza święta w intencji  uczniów, pracowników Szkoły, za tych, którzy odeszli, którzy tworzyli przeszłość, za tych, którzy tworzą przyszłość.

                                                                                                           Dyrektor szkoły

                                                                                                           Jolanta Fatalska

Przeczytano: 1237 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: