Aktualności

11 grudnia 2016 14:58 | Aktualności

Panel Koleżeński w Szkole Podstawowej w Drawnie

Dnia 2 grudnia 2016r. w Szkole Podstawowej w Drawnie odbył się Panel Koleżeński, który stanowił podsumowanie i ukoronowanie dotychczasowej pracy ze strategiami Oceniania Kształtującego w tej szkole.  Od siedmiu lat nasza placówka współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) (www.ceo.org.pl/pl), która jest niezależną instytucją edukacyjną i jedną z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego, działającą od 1994 roku, współpracującą z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.  CEO od ponad 20 lat konsekwentnie pracuje z dyrekcjami szkół, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole. Aktualnie prowadzi ponad 20 programów edukacyjnych. W programach, szkoleniach, warsztatach, kursach internetowych i konferencjach co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy dyrektorów, nauczycielek, nauczycieli i jeszcze więcej uczniów. W ramach działań w programie nauczyciele stosują  Ocenianie Kształtujące w procesie uczenia się uczniów.

              W Panelu w SP w Drawnie 2 grudnia 2016r. wzięli udział  dyrektorzy i nauczyciele ze szkół praktykujących ten sam system pracy z uczniami: SP 47 w Szczecinie, SP 10 w Koszalinie, ZS w Kozielicach, ZS w Ostrowcu i SP w Niemicy i SP w Lubieszewie. Zespołem ekspertów z ramienia CEO kierowała M. Borowska – Leszczyszyn.

              Pierwszym zadaniem Panelistów było zebranie dowodów na spełnienie przez szkołę określonych przez nią kryteriów. Obserwacje prowadzono w czasie spaceru edukacyjnego, który był najważniejszą częścią wizyty panelowej w Szkole i objął 15-minutowe fragmenty 6 lekcji (edukacja wczesnoszkolna, język polski, język niemiecki, matematyka, plastyka, zajęcia komputerowe).

              W oparciu o dowody zebrane w czasie spaceru oraz wyniki rozmów z uczniami, które odbyły się po spacerze, zostały zdiagnozowane standardy pracy funkcjonujące w naszej Szkole dotyczące Oceniania Kształtującego.

              Do ostatniej części panelu dołączyli przedstawiciele rodziców, uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście – przedstawiciele władz i instytucji współpracujących z SP w Drawnie. Liczni zebrani obejrzeli krótki pokaz talentów uczniów i rozpoczęli dyskusję Word cafe na tematy zaproponowane przez szkołę:

     1. Szkoła Przyszłości czyli jaka?

    2. Korzystamy z siebie nawzajem – korzyści i przeszkody

    3. Uczę się w szkole – Kto? Z kim? Czego? Kiedy?

    4. Informacja zwrotna – pomaga czy przeszkadza?

                W dyskusji, która odbywała się przy czterech stolikach tematycznych bardzo aktywny udział wzięli zaproszeni goście - przedstawiciele władz i instytucji współpracujących ze Szkołą, rodzice, paneliści, nauczyciele i uczniowie SP w Drawnie. Po burzliwej dyskusji przedstawiciel każdej grupy tematycznej przedstawił wypracowane wnioski.

                Na zakończenie Panelu SP w Drawnie decyzją Panelistów po raz drugi otrzymała Tytuł Szkoły Uczącej się. ( pierwszy otrzymała 14.05.2013r.).

              

                                                                               Joanna Markiewicz

Panel koleżeński w Drawnie - 2.12.2016r. - Sprawozdanie

 

Przeczytano: 871 razy. Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

Zdjęcia: