Aktualności

27 lutego 2019 12:35 | Aktualności

Panel Koleżeński – upowszechnianie Oceniania Kształtującego w powiecie myśliborskim

          Dnia 20 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej w Drawnie po raz kolejny zorganizowaliśmy Panel Koleżeński upowszechniający Ocenianie Kształtujące , tym razem dla dyrektorów szkół powiatu myśliborskiego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy wizytator Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty Pani Marzenny Słowikowskiej i służyło wymianie doświadczeń i dzieleniu się dobrymi praktykami w zakresie uczenia się i nauczania.

Uczestniczyli w nim: wicekurator Pan Jerzy Sołtysiak, burmistrz Drawna Pan  Andrzej  Chmielewski, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Pani Izabela Pawlak, wizytatorzy Pani Marzenna Słowikowska i Pan Krzysztof Borys, dyrektorzy szkół podstawowych z powiatu myśliborskiego, trenerka  Szkoły  Uczącej się z Centrum Edukacji Obywatelskiej Pani Irena Warcok, trener Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji „Impuls” Pan Marek Pietrasik oraz dyrekcja i nauczyciele SP w Drawnie.

          Spotkanie rozpoczęła dyrektor SP w Drawnie Pani Jolanta Fatalska, która powitała przybyłych gości. Krótko opowiedziała o naszej współpracy z CEO i korzyściach stosowania Oceniania Kształtującego. Następnie głos zabrał wicekurator, który zwrócił uwagę, że elementy OK. towarzyszą nam nie tylko na etapie szkoły ale także w pracy i w życiu. Burmistrz Drawna podkreślił rolę stosowanych przez nas metod pracy w rozwijaniu uczenia się i nauczania uczniów naszej Gminy. Uczestnicy Panelu  mieli okazję poznać w pigułce elementy Oceniania Kształtującego, metodę  Spaceru Edukacyjnego oraz warsztat Analizy Prac Uczniów ( APU), które służą doskonaleniu procesu uczenia się i nauczania.

          Wicedyrektor Joanna Markiewicz wprowadziła uczestników w organizację Panelu. Na trzeciej godzinie lekcyjnej dyrektorzy  podzieleni  na  dwie  grupy  obserwowali   dwie  lekcje:

1 grupa – lekcję matematyki w klasie VIII a prowadzoną przez A. Górską,

2 grupa – lekcję j. polskiego w klasie VIII c prowadzoną przez M. Dolatę -Trzaskawkę.

Na czwartej godzinie lekcyjnej odbył się Spacer Edukacyjny: każda z grup została podzielona na 3 zespoły, które obserwowały po trzy piętnastominutowe fragmenty  lekcji  prowadzonych  przez:  

E. Koziorowską – geografia w kl. VIII c,   M. Lewandowską - edukacja wczesnoszkolna w kl. II a,   A. Barską – j. angielski w kl. VIII a,  T. Zagatę – edukacja wczesnoszkolna w kl. III a,  I. Osińską – j. niemiecki w kl. VI b i  J. Markiewicz – j. polski w kl. VII b.

            Po obejrzeniu lekcji goście dzielili się  refleksjami na temat wzorców zaobserwowanych w szkole. Następnie dyrektorzy uczestniczyli w warsztacie Analizy Prac Uczniów, który polega na cyklicznym, szczegółowym badaniu prac uczniów przez zespoły nauczycieli po to, aby wnioski z analiz wykorzystać do poprawienia własnej pracy, pracy wszystkich nauczycieli w szkole, a przede wszystkim do rozwoju uczniów. Warsztat dla gości był prowadzony w trzech grupach przez następujących  nauczycieli:

1. A. Górską, A. Barską, E. Musiałek, A. Świerczewską,

2. M. Dolatę – Trzaskawkę, I. Kowalczyk, A. Dzierbun, E. Koziorowską,

3. J. Markiewicz, I . Osińską, M. Lewandowską, T. Zagatę.

          Zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej Panelu wspierała nas trenerka CEO Pani Irena Warcok. Nauczyciele naszej Szkoły od 2008r. doskonalą swój warsztat pracy pod kierunkiem trenerów Szkoły Uczącej Się prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności.

            Ostatnim punktem spotkania było krótkie, bardzo ciekawe szkolenie dla dyrektorów na temat: Nieuświadomione źródła agresji w postawie nauczyciela i ich wpływ na zachowanie ucznia” prowadzone przez trenera Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji „Impuls” Pana Marka Pietrasika.

               Zorganizowany przez nas Panel Koleżeński był świetną okazją do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie uczenia się i nauczania uczniów.

               Nauczyciele naszej Szkoły bardzo często uczestniczą w spotkaniach warsztatowych w innych szkołach. W tym roku poszerzamy swój warsztat APU (Analizy Prac Uczniów) o nagrywanie lekcji. Pracujemy nad tworzeniem dobrych zadań edukacyjnych, które rozwijają myślenie naszych uczniów i uatrakcyjniają lekcje. Cieszymy się, że możemy podzielić się dobrymi praktykami z nauczycielami szkół województwa zachodniopomorskiego.

         

                                                                                                                                                                      

                                                                                                          

     

                                                                                                               Joanna Markiewicz

                                                                                                          Jolanta Fatalska

 

 

 

 

Przeczytano: 248 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: